Fotografies: Trama al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

Fotografies de Rosa Pastor i del Mnactec

Compartir